понеділок, 27 травня 2013 р.

Як розвинути підприємницькі здібності підлітка?

27–28 травня на базі Івано-Франківського інституту післядипломної педагогічної освіти відбувається підсумкова конференція щодо впровадження проекту “Шкільна Академія Підприємництва”.
Захід передбачає ознайомлення з напрацюваннями Клубів підприємництва, психологічної та економічної науки і практики; популяризацію діяльності Клубів; пошук шляхів підвищення ефективності діяльності працівників психологічної служби і вчителів економіки системи освіти в напрямі розвитку підприємницьких здібностей дітей; ознайомлення з інноваційними методами та формами роботи практичного психолога та вчителя економіки через проведення майстер-класів.

Перехід нашої країни до ринкової економіки висуває актуальну проблему сучасності – формування готовності молоді до адаптації в умовах соціально-економічного життя, що змінюється. Ця проблема може бути вирішена тільки за умови розвитку у молоді підприємницьких здібностей, які забезпечуватимуть досягнення реальних успіхів в будь-якій галузі, обраної ними професійної діяльності.
Молодь – особлива група населення. Її відрізняє від старших поколінь здібність до більш швидкої і менш хворобливої адаптації до змінних зовнішніх умов діяльності, у тому числі до умов праці; більш висока якість і більш сучасний рівень знань, динамічність, гнучкість, здібність до сприйняття і продукування нового. Саме здатність швидко пристосуватися до обставин середовища, що змінюються, дає їй можливість не тільки краще за інші категорії населення освоювати досвід попередніх поколінь, але і активно модернізувати суспільство.
Управління процесом і сам процес адаптації підлітків до навколишньої “ринкової” дійсності значною мірою належить системі освіти. У ринкових відносинах професійні навчальні заклади повинні не просто підготувати своїх випускників до дорослого життя, але й дати їм певний обсяг знань і умінь, які підвищили б конкурентоспроможність на ринку праці, сприяли зайнятості в народному господарстві, розвитку підприємницьких рис особистості.
З цією метою 2012–2013 рр. в Івано-Франківській області впроваджувався проект “Шкільна Академія Підприємництва”. Його мета – розвиток в учнів і вчителів підприємницької культури, компетенцій, необхідних для досягнення успіху в бізнесі або професійній кар’єрі, обмін досвідом із впровадження у шкільну практику діяльність, пов’язану з розвитком професійної активізації і підприємництва.
У межах проекту було створено 10 клубів підприємництва, керівниками яких є практикуючі психологи та вчителі економіки загальноосвітніх навчальних закладів. У цих клубах діти розвивають власні підприємницькі здібності, отримують досвід щодо створення та функціонування різних підприємств, на практиці знайомляться з законами економіки. Навчання в клубах проходить у вигляді тренінгів та ділових ігор.
Для впровадження проекту чимало зусиль доклали працівники інституту післядипломної педагогічної освіти: Світлана Подолюк, методист лабораторії природничо-математичних дисциплін (керівник проекту); Мирослав Білогубка, завідувач центру інформаційних технологій; Людмила Підлипна, директор обласного центру практичної психології та соціальної роботи.
Підприємницькі здібності можна вважати особливим видом людського капіталу, представленого діяльністю з координації і комбінування всіх основних чинників виробництва.
Тому важливо саме в підлітковому віці розвивати підприємницькі здібності, а досвід роботи дітей в таких клубах може сприяти успішному старту підприємницької кар’єри.

Немає коментарів:

Дописати коментар